24 Jun
24Jun

להתרחב אל עצמנו

אל הביטוי המלא שאנחנו.

אל הרגע הזה.

להתרחב אל האמונה שיש בנו תמיד אינסוף אפשרויות.

אל ההבנה שמי שאנחנו עכשיו, כאן ותמיד, זה דבר רחב וגדול ושופע. גם כשלעיתים ישנם דברים שחוסמים או 

מעכבים אותנו מלהיות הדבר הזה, להאמין לו ולבחור בו. גם לנוכח פחדים ואמונות מגבילות שאספנו עם השנים. 

גם תחת שכבות הגנה, שריון וסיפורים שעטינו על עצמנו עם הזמן.

אם ברצוננו להרחיב את התודעה שלנו אל האינסוף שאנחנו עלינו לעבור לתודעה של חמלה.

לתודעה של רוח.


אנחנו רוח 

נשמה שבאה לעולם הגשמי והיחסי הזה בתוך גוף. 

נשמה בגוף פיזי, על משמעויות הכאב והעונג שבזה. 

גוף המהלך בעולם יחסי וגשמי, על כל משמעויות העונג והכאב שבזה.

ההבנה הזאת כמה אנושיים אנחנו יכולה לעורר בנו הרבה חמלה.

להבין כמה אינסופיים אנחנו מעורר את הרוח ומזמין אותה לרקוד בתוכנו.

להתרחב אל הביטוי המלא שאנחנו ממלא אותנו חיות ויצירה.

לכתוב מתוך הרגע הזה ועליו מאפשר לנו להתרחב כאן ועכשיו.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.